Sort By:
View:
 • สินค้าแนะนำ ! แม่พิมพ์พลาสติกอบขนม IF Tray (สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)
  ขนาด : ความจุแป้งขนม 190 ml (โดยประมาณ)
  👉เป็นถาดพลาสติกทนความร้อนที่ทนต่ออุณหภูมิได้หลากหลาย สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง
  และถอดแป้งออกจากถาดได้ง่ายเพราะเคลือบซิลิกอนด้านใน
  คุณสมบัติ
  👉ทนความร้อน
  👉กระจายความร้อนได้ดี
  👉ไม่ติดพิมพ์
  👉ให้ทรงเค้ก ที่สวยงามคมชัด
  👉เนื้อสัมผัสเค้กนุ่ม เด้งเหมือนต้นตำรับเค้กจากประเทศญี่ปุ่น
  สินค้า
  ✨Itokei IF Tray Kouglof 85S (5138786)
  ฿120.00
 • สินค้าแนะนำ ! แม่พิมพ์พลาสติกอบขนม IF Tray (สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)
  ขนาด : ความจุแป้งขนม 290 ml (โดยประมาณ)
  👉เป็นถาดพลาสติกทนความร้อนที่ทนต่ออุณหภูมิได้หลากหลาย สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง
  และถอดแป้งออกจากถาดได้ง่ายเพราะเคลือบซิลิกอนด้านใน
  คุณสมบัติ
  👉ทนความร้อน
  👉กระจายความร้อนได้ดี
  👉ไม่ติดพิมพ์
  👉ให้ทรงเค้ก ที่สวยงามคมชัด
  👉เนื้อสัมผัสเค้กนุ่ม เด้งเหมือนต้นตำรับเค้กจากประเทศญี่ปุ่น
  สินค้า
  ✨ Itokei IF Tray Kouglof S (5138775)
  ฿140.00
 • สินค้าแนะนำ ! แม่พิมพ์พลาสติกอบขนม IF Tray (สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)
  ขนาด : ความจุแป้งขนม 430 ml (โดยประมาณ)
  👉เป็นถาดพลาสติกทนความร้อนที่ทนต่ออุณหภูมิได้หลากหลาย สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง
  และถอดแป้งออกจากถาดได้ง่ายเพราะเคลือบซิลิกอนด้านใน
  คุณสมบัติ
  👉ทนความร้อน
  👉กระจายความร้อนได้ดี
  👉ไม่ติดพิมพ์
  👉ให้ทรงเค้ก ที่สวยงามคมชัด
  👉เนื้อสัมผัสเค้กนุ่ม เด้งเหมือนต้นตำรับเค้กจากประเทศญี่ปุ่น
  สินค้า
  ✨ Itokei IF Tray Square 140*80 (5136150)
  ฿130.00
 • สินค้าแนะนำ ! แม่พิมพ์พลาสติกอบขนม IF Tray (สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)
  ขนาด : ความจุแป้งขนม 430 ml (โดยประมาณ)
  👉เป็นถาดพลาสติกทนความร้อนที่ทนต่ออุณหภูมิได้หลากหลาย สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง
  และถอดแป้งออกจากถาดได้ง่ายเพราะเคลือบซิลิกอนด้านใน
  คุณสมบัติ
  👉ทนความร้อน
  👉กระจายความร้อนได้ดี
  👉ไม่ติดพิมพ์
  👉ให้ทรงเค้ก ที่สวยงามคมชัด
  👉เนื้อสัมผัสเค้กนุ่ม เด้งเหมือนต้นตำรับเค้กจากประเทศญี่ปุ่น
  สินค้า
  ✨ Itokei IF Tray Square 140*80 (5136150)
  ฿80.00
 • ITOKEI

  Itokei IF Tray Star (5137122)

  0 out of 5
  (0)
  สินค้าแนะนำ ! แม่พิมพ์พลาสติกอบขนม IF Tray (สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)
  ขนาด : ความจุแป้งขนม 430 ml (โดยประมาณ)
  👉เป็นถาดพลาสติกทนความร้อนที่ทนต่ออุณหภูมิได้หลากหลาย สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง
  และถอดแป้งออกจากถาดได้ง่ายเพราะเคลือบซิลิกอนด้านใน
  คุณสมบัติ
  👉ทนความร้อน
  👉กระจายความร้อนได้ดี
  👉ไม่ติดพิมพ์
  👉ให้ทรงเค้ก ที่สวยงามคมชัด
  👉เนื้อสัมผัสเค้กนุ่ม เด้งเหมือนต้นตำรับเค้กจากประเทศญี่ปุ่น
  สินค้า
  ✨ Itokei IF Tray Square 140*80 (5136150)
  ฿110.00
 • สินค้าแนะนำ ! แม่พิมพ์พลาสติกอบขนม IF Tray (สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)
  ขนาด : ความจุแป้งขนม 290 ml (โดยประมาณ)
  👉เป็นถาดพลาสติกทนความร้อนที่ทนต่ออุณหภูมิได้หลากหลาย สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง
  และถอดแป้งออกจากถาดได้ง่ายเพราะเคลือบซิลิกอนด้านใน
  คุณสมบัติ
  👉ทนความร้อน
  👉กระจายความร้อนได้ดี
  👉ไม่ติดพิมพ์
  👉ให้ทรงเค้ก ที่สวยงามคมชัด
  👉เนื้อสัมผัสเค้กนุ่ม เด้งเหมือนต้นตำรับเค้กจากประเทศญี่ปุ่น
  สินค้า
  ✨ Itokei IF Tray Square 190*65 (5137394)
  ฿140.00
 • ITOKEI

  Itokei IF Tray Trino (5136146)

  0 out of 5
  (0)
  สินค้าแนะนำ ! แม่พิมพ์พลาสติกอบขนม IF Tray (สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)
  ขนาด : ความจุแป้งขนม 290 ml (โดยประมาณ)
  👉เป็นถาดพลาสติกทนความร้อนที่ทนต่ออุณหภูมิได้หลากหลาย สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง
  และถอดแป้งออกจากถาดได้ง่ายเพราะเคลือบซิลิกอนด้านใน
  คุณสมบัติ
  👉ทนความร้อน
  👉กระจายความร้อนได้ดี
  👉ไม่ติดพิมพ์
  👉ให้ทรงเค้ก ที่สวยงามคมชัด
  👉เนื้อสัมผัสเค้กนุ่ม เด้งเหมือนต้นตำรับเค้กจากประเทศญี่ปุ่น
  สินค้า
  ✨ Itokei IF Tray Trino (5136146)
  ฿110.00
 • สินค้าแนะนำ ! แม่พิมพ์พลาสติกอบขนม IF Tray (สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)
  ขนาด : ความจุแป้งขนม 190 ml (โดยประมาณ)
  👉เป็นถาดพลาสติกทนความร้อนที่ทนต่ออุณหภูมิได้หลากหลาย สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง
  และถอดแป้งออกจากถาดได้ง่ายเพราะเคลือบซิลิกอนด้านใน
  คุณสมบัติ
  👉ทนความร้อน
  👉กระจายความร้อนได้ดี
  👉ไม่ติดพิมพ์
  👉ให้ทรงเค้ก ที่สวยงามคมชัด
  👉เนื้อสัมผัสเค้กนุ่ม เด้งเหมือนต้นตำรับเค้กจากประเทศญี่ปุ่น
  สินค้า
  ✨Itokei IF Tray Trino 85S (5138778)
  ฿100.00
 • สินค้าแนะนำ ! แม่พิมพ์พลาสติกอบขนม IF Tray (สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)
  ขนาด : ความจุแป้งขนม 290 ml (โดยประมาณ)
  👉เป็นถาดพลาสติกทนความร้อนที่ทนต่ออุณหภูมิได้หลากหลาย สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง
  และถอดแป้งออกจากถาดได้ง่ายเพราะเคลือบซิลิกอนด้านใน
  คุณสมบัติ
  👉ทนความร้อน
  👉กระจายความร้อนได้ดี
  👉ไม่ติดพิมพ์
  👉ให้ทรงเค้ก ที่สวยงามคมชัด
  👉เนื้อสัมผัสเค้กนุ่ม เด้งเหมือนต้นตำรับเค้กจากประเทศญี่ปุ่น
  สินค้า
  ✨Itokei IF Tray Koban 170*65 (5136152)
  ฿85.00
 • สินค้าแนะนำ ! แม่พิมพ์พลาสติกอบขนม IF Tray (สินค้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น)
  ขนาด : ความจุแป้งขนม 190 ml (โดยประมาณ)
  👉เป็นถาดพลาสติกทนความร้อนที่ทนต่ออุณหภูมิได้หลากหลาย สามารถใช้ซ้ำได้ถึง 30 ครั้ง
  และถอดแป้งออกจากถาดได้ง่ายเพราะเคลือบซิลิกอนด้านใน
  คุณสมบัติ
  👉ทนความร้อน
  👉กระจายความร้อนได้ดี
  👉ไม่ติดพิมพ์
  👉ให้ทรงเค้ก ที่สวยงามคมชัด
  👉เนื้อสัมผัสเค้กนุ่ม เด้งเหมือนต้นตำรับเค้กจากประเทศญี่ปุ่น
  สินค้า
  ✨Itokei IF Tray Trino 85S (5138778)
  ฿110.00