เทศกาลตรุษจีน

category banner
Sort By:
View:
 • APPLE PX4330

  SKU: PX4330S

  Silicone moulds line designed together with Pastry World Champion Emmanuele Forcone to realize juicy monoportions in fruits shape with an exceptional three-dimensional effect.

  20 indents 

  mm Ø 55 x 48 H

  Vol: ~ 90 ml

  ฿2,050.00
 • TANGERINE PX4332

  SKU: PX4332S

  Silicone moulds line designed together with Pastry World Champion Emmanuele Forcone to realize juicy monoportions in fruits shape with an exceptional three-dimensional effect.

  20 indents 

  mm Ø 57 x 50 H

  Vol: ~ 90 ml

  ฿2,050.00
 • พร้อมส่ง (สินค้าทุกตัว  ยังไม่ได้พับ)
  คุณลูกค้าต้องทำการพับขึ้นรูปตัวกล่องเอง

  กล่องของขวัญ ธีมตรุษจีน ของแจกปีใหม่ ของแจกGift box

  กล่องกระดาษ  SET   3ชิ้น ธีมตรุษจีน
  เหมาะสำหรับใส่คุ้กกี้ / ของขวัญ /สแนคบ๊อก

  ขนาดเล็ก

  ⭐ ส่วนมากนิยม ใส่เบเกอรี่ ใส่บราวนี่ ถุงใส่ขนม ถุงใส่คุกกี้ ถุงใส่อาหาร ถุงซีลใส่สมุนไพร ถุงใส่เครื่องประดับ ถุงใส่อะไหล่ ถุงใส่สบู่ ซองซีลใส่ขนม ถุงใส่เบเกอรี่ ถุงใส่สินค้าทดลอง ถุงใส่ขนม

  คุณสมบัติ : กล่องกระดาษ

  ฿75.00
 • พร้อมส่ง (สินค้าทุกตัว  ยังไม่ได้พับ)
  คุณลูกค้าต้องทำการพับขึ้นรูปตัวกล่องเอง

  กล่องของขวัญ ธีมตรุษจีน ของแจกปีใหม่ ของแจกGift box

  กล่องกระดาษ  มีช่องด้านใน (สินค้าไม่รวมกล่องพลาสติก )
  เหมาะสำหรับใส่คุ้กกี้ / ของขวัญ /สแนคบ๊อก

  ขนาดเล็ก

  ⭐ ส่วนมากนิยม ใส่เบเกอรี่ ใส่บราวนี่ ถุงใส่ขนม ถุงใส่คุกกี้ ถุงใส่อาหาร ถุงซีลใส่สมุนไพร ถุงใส่เครื่องประดับ ถุงใส่อะไหล่ ถุงใส่สบู่ ซองซีลใส่ขนม ถุงใส่เบเกอรี่ ถุงใส่สินค้าทดลอง ถุงใส่ขนม

   

  ฿65.00
 • พร้อมส่ง (สินค้าทุกตัว  ยังไม่ได้พับ)
  คุณลูกค้าต้องทำการพับขึ้นรูปตัวกล่องเอง

  กล่องของขวัญ ธีมตรุษจีน ของแจกปีใหม่ ของแจกGift box

  กล่องกระดาษ  SET   3ชิ้น ธีมตรุษจีน
  เหมาะสำหรับใส่คุ้กกี้ / ของขวัญ /สแนคบ๊อก

  ขนาดเล็ก

  ⭐ ส่วนมากนิยม ใส่เบเกอรี่ ใส่บราวนี่ ถุงใส่ขนม ถุงใส่คุกกี้ ถุงใส่อาหาร ถุงซีลใส่สมุนไพร ถุงใส่เครื่องประดับ ถุงใส่อะไหล่ ถุงใส่สบู่ ซองซีลใส่ขนม ถุงใส่เบเกอรี่ ถุงใส่สินค้าทดลอง ถุงใส่ขนม

  คุณสมบัติ : กล่องกระดาษ

  ฿35.00
 • พร้อมส่ง (สินค้าทุกตัว  ยังไม่ได้พับ)
  คุณลูกค้าต้องทำการพับขึ้นรูปตัวกล่องเอง

  กล่องของขวัญ ธีมตรุษจีน ของแจกปีใหม่ ของแจกGift box

  กล่องกระดาษ  SET   3ชิ้น ธีมตรุษจีน
  เหมาะสำหรับใส่คุ้กกี้ / ของขวัญ /สแนคบ๊อก

  ขนาดเล็ก

  ⭐ ส่วนมากนิยม ใส่เบเกอรี่ ใส่บราวนี่ ถุงใส่ขนม ถุงใส่คุกกี้ ถุงใส่อาหาร ถุงซีลใส่สมุนไพร ถุงใส่เครื่องประดับ ถุงใส่อะไหล่ ถุงใส่สบู่ ซองซีลใส่ขนม ถุงใส่เบเกอรี่ ถุงใส่สินค้าทดลอง ถุงใส่ขนมไหว้พระจันทร์ ถุงใส่สายโทรศัพท์ ถุงใส่หูฟัง ถุงใส่เมล็ดพันธุ์

  คุณสมบัติ : กล่องกระดาษ

  ฿75.00
 • พร้อมส่ง (สินค้าทุกตัว  ยังไม่ได้พับ)
  คุณลูกค้าต้องทำการพับขึ้นรูปตัวกล่องเอง

  กล่องของขวัญ ธีมตรุษจีน ของแจกปีใหม่ ของแจกGift box

  กล่องกระดาษ  SET   3ชิ้น ธีมตรุษจีน
  เหมาะสำหรับใส่คุ้กกี้ / ของขวัญ /สแนคบ๊อก

  ขนาดเล็ก

  ⭐ ส่วนมากนิยม ใส่เบเกอรี่ ใส่บราวนี่ ถุงใส่ขนม ถุงใส่คุกกี้ ถุงใส่อาหาร ถุงซีลใส่สมุนไพร ถุงใส่เครื่องประดับ ถุงใส่อะไหล่ ถุงใส่สบู่ ซองซีลใส่ขนม ถุงใส่เบเกอรี่ ถุงใส่สินค้าทดลอง ถุงใส่ขนม

  คุณสมบัติ : กล่องกระดาษ

  ฿35.00
 • พร้อมส่ง (สินค้าทุกตัว  ยังไม่ได้พับ)
  คุณลูกค้าต้องทำการพับขึ้นรูปตัวกล่องเอง

  กล่องของขวัญ ธีมตรุษจีน ของแจกปีใหม่ ของแจกGift box

  กล่องกระดาษ  SET   3ชิ้น ธีมตรุษจีน
  เหมาะสำหรับใส่คุ้กกี้ / ของขวัญ /สแนคบ๊อก

  ขนาดเล็ก

  ⭐ ส่วนมากนิยม ใส่เบเกอรี่ ใส่บราวนี่ ถุงใส่ขนม ถุงใส่คุกกี้ ถุงใส่อาหาร ถุงซีลใส่สมุนไพร ถุงใส่เครื่องประดับ ถุงใส่อะไหล่ ถุงใส่สบู่ ซองซีลใส่ขนม ถุงใส่เบเกอรี่ ถุงใส่สินค้าทดลอง ถุงใส่ขนม

  คุณสมบัติ : กล่องกระดาษ

  ฿150.00
 • พร้อมส่ง (สินค้าทุกตัว  ยังไม่ได้พับ)
  คุณลูกค้าต้องทำการพับขึ้นรูปตัวกล่องเอง

  กล่องของขวัญ ธีมตรุษจีน ของแจกปีใหม่ ของแจกGift box

  กล่องกระดาษ  SET   3ชิ้น ธีมตรุษจีน
  เหมาะสำหรับใส่คุ้กกี้ / ของขวัญ /สแนคบ๊อก

  ขนาดเล็ก

  ⭐ ส่วนมากนิยม ใส่เบเกอรี่ ใส่บราวนี่ ถุงใส่ขนม ถุงใส่คุกกี้ ถุงใส่อาหาร ถุงซีลใส่สมุนไพร ถุงใส่เครื่องประดับ ถุงใส่อะไหล่ ถุงใส่สบู่ ซองซีลใส่ขนม ถุงใส่เบเกอรี่ ถุงใส่สินค้าทดลอง ถุงใส่ขนม

  คุณสมบัติ : กล่องกระดาษ

  ฿12.00
 • พร้อมส่ง (สินค้าทุกตัว  ยังไม่ได้พับ)
  คุณลูกค้าต้องทำการพับขึ้นรูปตัวกล่องเอง

  กล่องของขวัญ ธีมตรุษจีน ของแจกปีใหม่ ของแจกGift box

  กล่องกระดาษ  SET   3ชิ้น ธีมตรุษจีน
  เหมาะสำหรับใส่คุ้กกี้ / ของขวัญ /สแนคบ๊อก

  ขนาดเล็ก

  ⭐ ส่วนมากนิยม ใส่เบเกอรี่ ใส่บราวนี่ ถุงใส่ขนม ถุงใส่คุกกี้ ถุงใส่อาหาร ถุงซีลใส่สมุนไพร ถุงใส่เครื่องประดับ ถุงใส่อะไหล่ ถุงใส่สบู่ ซองซีลใส่ขนม ถุงใส่เบเกอรี่ ถุงใส่สินค้าทดลอง ถุงใส่ขนม

  คุณสมบัติ : กล่องกระดาษ

  ฿22.00
 • พร้อมส่ง (สินค้าทุกตัว  ยังไม่ได้พับ)
  คุณลูกค้าต้องทำการพับขึ้นรูปตัวกล่องเอง

  กล่องของขวัญ ธีมตรุษจีน ของแจกปีใหม่ ของแจกGift box

  กล่องกระดาษ  SET   3ชิ้น ธีมตรุษจีน
  เหมาะสำหรับใส่คุ้กกี้ / ของขวัญ /สแนคบ๊อก

  ขนาดเล็ก

  ⭐ ส่วนมากนิยม ใส่เบเกอรี่ ใส่บราวนี่ ถุงใส่ขนม ถุงใส่คุกกี้ ถุงใส่อาหาร ถุงซีลใส่สมุนไพร ถุงใส่เครื่องประดับ ถุงใส่อะไหล่ ถุงใส่สบู่ ซองซีลใส่ขนม ถุงใส่เบเกอรี่ ถุงใส่สินค้าทดลอง ถุงใส่ขนม

  คุณสมบัติ : กล่องกระดาษ

  ฿35.00