Description

พร้อมส่ง (สินค้าทุกตัว  ยังไม่ได้พับ)
คุณลูกค้าต้องทำการพับขึ้นรูปตัวกล่องเอง

กล่องของขวัญคริสต์มาส ของแจกปีใหม่ ของแจกคริสต์มาส Gift box

กล่องกระดาษ **ไม่รวมขวด นะครับ**

กระดาษ แข็งปานกลาง

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “White BOX 3 channels (5 pieces)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *